Vi gör årliga underhållningar och säkerhetinpektioner till alla typer av verktygsmaskiner oberoende av märken. I årliga underhåll kan också planerad reparationer görs. Med årliga underhåll kan dåliga produktionstoppar förhindras och kunden får viktig information av maskinens kondition. Med underhåll gör vi också alla krävande mätningar som spindle dragkraftmätningen.

Vid säkerhetsinspektion verktygmaskinens säkerhet är försäkrad via alla standarder och förordning som hänvisar till maskinen. Efter inspektion levererar vi altid en rapport med förslag av fortsättning till kunden. Vi levererar och installerar också alla krävande maskinskyddar för att gör maskinen mer säker att använda.