Med hjälp av regelbunden service och inspektion garanteras kontinuiteten i produktionen, och med dem inskar man uppkomsten av förargliga och dyra produktionsstopp. Vårt servicekontrakt kan täcka enskilda eller flera maskiners årliga service och inspektioner som t.ex. Kundens alla kranar eller verktygsmaskiner. Servicekontraktet kan också vid behov skrivas att täcka hela produktionsanläggningens service.

Servicetiderna sköts flexibelt enligt tidtabellen som kunden önskar och behöver. Uppföljningen av servicearbeten från servicerapporterna garanterar ett säkert sätt att uppfölja arbetets grundlighet och maskinernas skick. En regelbunden uppföljning möjliggör även en förutsägbarhet av kommande servicebehov.

Vi sköter även vid behov alla mekaniska- och elektriska reparationsarbeten. Vi kääner alltid till maskinerna hos våra kontraktskunder, och deras servicebehov. Vid ett möjligt akutbehov av service kommer våra kontraktskunder alltid att få en snabb servicehjälp, vilket gör att driftsstoppet blir så kort som möjligt.

Servicekontrakt