Med modernisering av din gamla kran kan du ersätta kranans livstid och uppdatera den till nuvarande krav. Med hjälp av vår moderniseringstjänst kan kranan bli uppdaterad i krävände grad. Mest vanliga arbeter som vi gör är bland annat installering av radiostyrning, uppdatering av telfrar samt ombyggnader av elektriska komponeneter. Modernisering kan gör gamla kran så bra som ny och kan var en kosteffektiv alternativ. Vi altid börjar modernisering med en undersökning var vi kollar mekaniska och elektriska komponenter och gör en förslag till kunden. Beställt arbete görs altid enligt kundens tidtabell. Vi altid också gör alla krävande inspektioner till våra projekter och levererar alla dokumenter till kunden.