Årliga inspektioner och underhåll garanterar att kranan funkar och håller säkerhet i alla möjliga situationen. Vi utförar alla inspektioner och service i enlighet med Vna 403/2008 oberoende av tillverkaren. Våra kraninspetörer är alltid neutral experter som har en personlig sertifikat för att göra inspektioner. Tillägg till kranor inspekterar vi också lyftredskap.

Idrifttagningsbesiktning och provbelastning ska utföras innan en arbetsutrustning tas i bruk första gången eller efter ändringsarbeten. I tillägg till årliga inspektioner ska en provlastning gör i varje 4 år och en  Grundlig återkommande besiktning c.a varje tio år. Vid en grundlig besiktning ska sådana beståndsdelar monteras ned som är viktiga med tanke på säkerheten och vilkas funktion inte annars kan besiktas på ett tillförlitligt sätt. Vid besiktningen ska metoder för oförstörande provning tillämpas. Våra avtalskunder får den bästa möjliga service i alla situationer. Vi också tar hand av tidstabeller och kontaktar kunder för att boka tiden till inspektioner. Efter inspektion får kunden Muntlig och skriftlig rapport och en rekommendation för ytterligare åtgärder.