tammikuu 19 2017 0Comment

Kranservice

Från oss får du alla tjänster relaterat till inspektions-, service- eller reparationstjänster oberoende av tillverkaren på din kran. Vi levererar också reservdelar till kranar av alla olika märken.

  • Revision före ibruktagande av industrikranar
  • Regelbundna inspektioner samt grundliga regelbundna inspektioner (Certifikat N:o NT0807-3)
  • Årligt underhåll och reparation av industrikranar
  • Installation av svängkranar och travers
  • Modernisering av gamla kranar
  • Inspektion av personlyftanordningar och lyftredskap
  • Oförstörande inspektioner